No sirds vēlam jums gaišus

No sirds vēlam jums gaišus,
siltus un priecīgus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu labie sapņi,
kas ticības kamolā satīti, mīlēti un loloti!

Novēlam gaišas domas

…novēlam, lai gaišas domas un mīlestība,
kas ielīs Jūsu sirdīs Svētvakarā,
pavada Jūs arī visu
nākamo gadu!

Citi Tosti & Apsveikumi
Brīnumi notiek tur

Brīnumi notiek tur, kur viņiem tic, un jo vairāk tic, jo biežāk tie notiek! * /Diro/

Šonakt Tev gaisma jāsaredz

Raugies ar bērna ticību Zvaigžņu atspulgos sārtos Šonakt Tev gaisma jāsaredz Debess atvērtos vārtos

Pacel acis, kur gaisma mīt

Pacel acis, kur gaisma mīt Gadsimtu zvaigznājos sārtos, Raugies ar bērna ticību Debess atvērtos vārtos! * /V.Mora/

Laimi, mieru un ticību

Lai Ziemassvētku laiks nes Laimi, mieru un ticību, lai Lietišķa un bagāta ir katra Jaunā gada diena!