Lai Jaunajā gadā prieka eņģelis

Lai Jaunajā gadā prieka eņģelis vienmēr ir Jums blakus,
Lai Jūsu dienas ir baltas un domas gaišas,
Lai sapņi piepildās un skumjas atkāpjas,
Lai katra nākamā diena ir labāka par šodienu!

Atkal mēs esam ceļā

Atkal mēs esam ceļā – ceļā uz laimi,
ceļā uz zvaigznēm, ceļā uz cerībām,
zeļā uz nezināmo, ceļā uz prieku,
ceļā uz sapni, ceļā uz dzīvi.

Ilgāk par mirkli

Ilgāk par mirkli – nekas nespēj būt,
Un vairāk par mirkli – mums neiegūt.

/I.Ziedonis/

Brīnumu pasaulē neesot... Bet kā gan citādi nosaukt Tevi? Brīnums uz mūžu man rokā dots
Katru mirkli - lielu, mazu- Ietin dzīves kamolā. Tie, kad savu ceļu iesi, Vērsies skaistā
Pēc mirkļa mirklis aizšalks klusi - Drīz spēsi burtus kopā vīt, Bet pašu pirmo lapaspusi
Atbalso mirklis un migla atnāk pār jūru, Iesākas vakars un zālē cikādes dzied, Es vēl
Kas par mīlu teic - mūžīga, skaista, Tas par viņu vēl nezin neko. Tā ir