No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!
Visskaistākā laikam ir ziema, Kad uzsnidzis sidrabains sniegs, Visskaistākā laikam ir diena, Kad Tevi neatstāj
Tavs pavasaris tik ziedošs šai ziemas dienā, Tava jaunība, kā pumpurs, pirms zieds ir briedā.
No pavasara - vasarā, no rudens zelta - ziemā- rit laiks un tas tev pasaka,
No tāla sala ciema Kur zvana ciekurznis ir atnākusi ziema tai līdzi Jaunais gads. *