Šim vakaram - spožākās zvaigznes, Šim vakaram - baltākais sniegs. Bet gaišāks par svecītēm eglē
Atbalso mirklis un migla atnāk pār jūru, Iesākas vakars un zālē cikādes dzied, Es vēl
Klusā, rāmā vakarā bučiņa iet pastaigā. Klusi zogas klāt pie Tevis! Un vai zini? Tā
Kaut tālu esmu no Tevis, Kad vakarā saule riet, Ilgojos tikai pēc Tevis Krēsla pār
Kaut vakars ir pienācis klusībā, Es domāju, par tevi draugs, Es Tevi mīlu klusībā Tikpat