Skaitīja tās zvaigznes skaistās

Ziemassvētku vakarā sēdēju es sniedziņā
Paskatījos debesīs, enģelis sēdēja maliņā
Skaitīja tās zvaigznes skaistās
Viņa acis spoži laistās
*
Bet kas tad tur?
*
Dimanta asaras krīt pār mums visiem
Pār mums, pār tiem nesaprastajiem
Mēs tie nesaprastie esam, tie
Kas enģeli saskatīt skrien
*
Strauji eņģelis pieceļas
Un ar saviem balti sniegotiem spārniem pār mums pārlaižas
Kaut es tā spētu kā viņš
Tā maigi, klusi, viegli…

Ziemassvētku vakars kad satums

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga, Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs, Ir bagāts lasīt tālāk

Sajūta gadu mijā

Ir dīvaina sajūta gadu mijā, Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, Ko nākamā gada lasīt tālāk

Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot

Novembris atvadās to sajūt ik dvēsele, Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot. Latvijā tumšāko laiku Gaismā iesvētām- Sirds visu sajūt un lasīt tālāk

Zelta stars

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī ir tā vieta, Kur Ziemassvētku brīnums lasīt tālāk