Skaitīja tās zvaigznes skaistās

Ziemassvētku vakarā sēdēju es sniedziņā
Paskatījos debesīs, enģelis sēdēja maliņā
Skaitīja tās zvaigznes skaistās
Viņa acis spoži laistās
*
Bet kas tad tur?
*
Dimanta asaras krīt pār mums visiem
Pār mums, pār tiem nesaprastajiem
Mēs tie nesaprastie esam, tie
Kas enģeli saskatīt skrien
*
Strauji eņģelis pieceļas
Un ar saviem balti sniegotiem spārniem pār mums pārlaižas
Kaut es tā spētu kā viņš
Tā maigi, klusi, viegli…

Laimi personīgā dzīvē

Lai ziemassvētku vecītis savā tarbā Nes spožus panākumus darbā Lai veselību kaulos rīvē, Nes laimi personīgā dzīvē.

Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?

Es palūgšu baltajam enģelim, Kurš man tik pazīstams šķiet - Lai aiziet pie Tevis un palūko, Kā Tev šais Ziemassvētkos lasīt tālāk

Atkal sasilst dvēseles!

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri Tam brīnumam, ko Ziemssvētki nes, No mīlestības silto vārdu auras, lai atkal sasilst dvēseles!

Gaišums sasilda tās dienas

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda tās dienas, kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks, Un lai no egļu svecītes kaut vienas simts dienu lasīt tālāk