Kā mazs pūpolzariņš, Kā mazs saules stariņš, Mirdzi saviem vecākiem!
Ar Tevi vasarā un ziemā, Lietū un sniegā. Ar Tevi bēdās un priekos, Svētkos un
Pie viršu druvas apstājos Un skatos ziedos mēļos. Es dzīves kalnā pakāpjos, Ka bagāts –
Adventes pirmā svētdiena, Rīts krēslā deldē melnu nakti, Kā baltas sveces liesma dakti ~ Ir
Cik skuju zaļā zariņā, tik laimes vienā gadiņā!