Kā mazs pūpolzariņš, Kā mazs saules stariņš, Mirdzi saviem vecākiem!
Cik skuju zaļā zariņā, tik laimes vienā gadiņā!
Pie viršu druvas apstājos Un skatos ziedos mēļos. Es dzīves kalnā pakāpjos, Ka bagāts –
Adventes pirmā svētdiena, Rīts krēslā deldē melnu nakti, Kā baltas sveces liesma dakti ~ Ir
Ai, bagāti Ziemassvētki, Lejiņā nogājuši! Tekam, veci, tekam, jauni, Velkam svētkus kalniņā.