Sargā miera gariņš

Visas zemes tekas zilgas
Šonakt sargā miera gariņš.
Tāli zvani… Klusas ilgas…
Rokās smaidošs egļu zariņš…
Visur viegliem, mīļiem soļiem
Senā svētku teika staigā.
Zvaigžņu acis atvērdama,
Debess atspīd zemes vaigā…

Mirdzi saviem vecākiem

Kā mazs pūpolzariņš, Kā mazs saules stariņš, Mirdzi saviem vecākiem!

Cik skuju zariņā

Cik skuju zaļā zariņā, tik laimes vienā gadiņā!

Svētkos un niekos

Ar Tevi vasarā un ziemā, Lietū un sniegā. Ar Tevi bēdās un priekos, Svētkos un niekos. Ar Tevi kopā būt, lasīt tālāk

Es dzīves kalnā pakāpjos

Pie viršu druvas apstājos Un skatos ziedos mēļos. Es dzīves kalnā pakāpjos, Ka bagāts – pateikt vēlos. Kā augšup, lejup lasīt tālāk