Pele nāca palīgos

Ziemassvētki miltus mala,
Pele nāca palīgos.
Kaķim aste piebirusi
Baltām pārslu sēnalām.
*
Kam pelīte birdināji,
Ziemas sniegu kaķīšam.
Kaķīšam savas dzirnas,
Savu dziesmu malumiņš.
*
Saimenieki galdu taisa,
Ziemassvētku budēļiem.
Kaķis gaida cienastiņu,
Astes galu purinot.
*
Bira Ziemas malumiņš,
Krāsns tvaiku mutuļoja.
Pele muka aliņā,
Piles ūsu galiņā.
*
Saimeniecei bļoda krita
Kaķim cepets cienastā.
Tavu lielu izēšanu,
Pelei tika krikumiņš.
*
Abi divi paēduši,
Loga priekšā sasēduši.
Visi sniegi bīdelēti,
Birst Dieviņa pasaulē.
*
Tev lai Laime, man lai Laime.
Visiem labiem cilvēkiem.
Pilns vēders, silta krāsne,
Līdz nākamam malumam.

Ziemassvētku vakars kad satums

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga, Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs, Ir bagāts lasīt tālāk

Es TO izdarīju

Es TO izdarīju!!! TAS aizņēma 6h! Es TO darīju gan rupji, gan maigi un beigās abi bijām bez spēka... Kas lasīt tālāk

Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot

Novembris atvadās to sajūt ik dvēsele, Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot. Latvijā tumšāko laiku Gaismā iesvētām- Sirds visu sajūt un lasīt tālāk

Zelta stars

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī ir tā vieta, Kur Ziemassvētku brīnums lasīt tālāk