Pele nāca palīgos

Ziemassvētki miltus mala,
Pele nāca palīgos.
Kaķim aste piebirusi
Baltām pārslu sēnalām.
*
Kam pelīte birdināji,
Ziemas sniegu kaķīšam.
Kaķīšam savas dzirnas,
Savu dziesmu malumiņš.
*
Saimenieki galdu taisa,
Ziemassvētku budēļiem.
Kaķis gaida cienastiņu,
Astes galu purinot.
*
Bira Ziemas malumiņš,
Krāsns tvaiku mutuļoja.
Pele muka aliņā,
Piles ūsu galiņā.
*
Saimeniecei bļoda krita
Kaķim cepets cienastā.
Tavu lielu izēšanu,
Pelei tika krikumiņš.
*
Abi divi paēduši,
Loga priekšā sasēduši.
Visi sniegi bīdelēti,
Birst Dieviņa pasaulē.
*
Tev lai Laime, man lai Laime.
Visiem labiem cilvēkiem.
Pilns vēders, silta krāsne,
Līdz nākamam malumam.