Pele nāca palīgos

Ziemassvētki miltus mala,
Pele nāca palīgos.
Kaķim aste piebirusi
Baltām pārslu sēnalām.
*
Kam pelīte birdināji,
Ziemas sniegu kaķīšam.
Kaķīšam savas dzirnas,
Savu dziesmu malumiņš.
*
Saimenieki galdu taisa,
Ziemassvētku budēļiem.
Kaķis gaida cienastiņu,
Astes galu purinot.
*
Bira Ziemas malumiņš,
Krāsns tvaiku mutuļoja.
Pele muka aliņā,
Piles ūsu galiņā.
*
Saimeniecei bļoda krita
Kaķim cepets cienastā.
Tavu lielu izēšanu,
Pelei tika krikumiņš.
*
Abi divi paēduši,
Loga priekšā sasēduši.
Visi sniegi bīdelēti,
Birst Dieviņa pasaulē.
*
Tev lai Laime, man lai Laime.
Visiem labiem cilvēkiem.
Pilns vēders, silta krāsne,
Līdz nākamam malumam.

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis. No tā,
Tā noskaņa ir netverama, Ko decembris mums sirdī auž, Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
Ziemassvētku laiks... kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī, kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma
Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad cilvēki parāda
Lai aiziet prom pa baltu sniegu Tās rūpes, kuras nomāc mūs! Lai Ziemassvētki nāk ar