Ko vēlēt svecei. Lai tā degtu? Tā skaisti nodegs i bez manis... Ko vēlēt eglei.
Šim vakaram - spožākās zvaigznes, Šim vakaram - baltākais sniegs. Bet gaišāks par svecītēm eglē
Kad pirmā svece ar savu liesmiņu jau sildījusi, Laiks blakus otru sveci iedegt, Tad gaisma
Ja zvaigznei šonakt jānokrīt, lai krīt uz delnas manas! No mīlestības svece spīd un kūst
Lai Ziemassvētku gaišums sasilda tās dienas, kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks, Un lai no egļu