Šodien tortē sveces spraustas, Jubilāram seja raustas, Jo ir zināms, ak tu mūžs, Visas tās
Lai gaišums tas, Kas sveču liesmās plīvo, Iet katrai Jaunā Gada dienai līdz.
...novēlam, lai gaišas domas un mīlestība, kas ielīs Jūsu sirdīs Svētvakarā, pavada Jūs arī visu
Ir vakars apburošs, Ir pīrāgs gards, Ir laime, prieks Un svētvakars! * (I.Kalnina)
Ikkatram gadam laimes brīdis savs - Kā katram rītam sava gaišā mala. Bet katram gadam