No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!
Tavs pavasaris tik ziedošs šai ziemas dienā, Tava jaunība, kā pumpurs, pirms zieds ir briedā.
No pavasara - vasarā, no rudens zelta - ziemā- rit laiks un tas tev pasaka,
No tāla sala ciema Kur zvana ciekurznis ir atnākusi ziema tai līdzi Jaunais gads. *
Gads piedzimst Ziemas vidū - Mazs, sprigacains dēlēns. Zeme kā jaunpiedzimuša cilvēka dzīve - Viss