Viļņojas Vēsais gaiss: Debesīs peld Milzīgs dāvanu maiss! No kā? Uz kurieni? Kam? Un ?
Es nevaru šajā dienā tev dārgas dāvanas dot, bet es varu šai siltajā naktī teikt
Salavecim, stiepjot maisu, Filči slīd un iet pa gaisu - Nosvempjas: gar acīm - mells,
Salavecis pauri kasa Dāvanas pa zemi lasa Tālāk tikt nevarēja Viņa briedis avarēja!!!