Adventes laiks…

Adventes laiks……
Klusā Advente sākas pirmajā Adventes svētdienā,
ilgst četras nedēļas noslēdzas Ziemassvētku vakarā.
Šis laiks saistās ar svētku noskaņu,
Adventes svecēm un Ziemassvētku dziesmām.
Ar Adventi sākas Ziemassvētku gaidīšana.
Rotājam mājas, gatavojam tradicionālus un
mazāk pazīstamus ēdienus, aicinām draugus uz
Ziemassvētku gaidīšanas svētkiem.
Pēdējā Adventes nedēļā baznīcās pulcējas cilvēki,
lai klausītos un dziedātu skaistākās
Ziemassvētku melodijas.
Kāda ir Adventes dziļākā būtība?
Adventes nosaukums cēlies no latīņu vārda
adventus – atnākšana.
Plašākā nozīmē Advente ir gaidas, cerība, atbrīvošanās.
Cilvēks izjūt kārdinājumu meklēt
dzīves piepildījumu laicīgā laimībā
virs zemes, mēģinot izveidot ideālu pasauli,
kurā nav nabadzības, apspiestības un trūkuma.
Gaidas ir mūsu dzīves neatņemama daļa.
Cilvēks ir vājš radījums, kas tiecas kļūt pilnīgs.
Katrs gaida to, kā viņam trūkst.
Bet Advente visiem ir vienas, kopējas ilgas – Kristus atnākšana.
Advente simbolizē došanos no tumsas uz gaismu.
Advente nozīmē atnākšanu Cik līksma ir cilvēka sirds,
gaidot drauga vai tuvinieka ierašanos!
Adventē gaidām Kristus Piedzimšanu.
Šis laiks ir pievilcīgs katram no mums..
Jo Ziemassvētki, ko gaidām, nāk gaismas apmirdzēti….

Gaišums sasilda tās dienas

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda tās dienas, kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks, Un lai no egļu svecītes kaut vienas simts dienu lasīt tālāk

Mēs gaidām mirdzumu

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis. No tā, kas sevī. Mēs to piesaucam, lasīt tālāk

Noskaņa ir netverama

Tā noskaņa ir netverama, Ko decembris mums sirdī auž, Tā plūst no cilvēkiem un namiem, To piesnigušie meži pauž. Tā lasīt tālāk

Ziemassvētku laiks…

Ziemassvētku laiks... kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī, kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, kad atceramies būtisko... Tas lasīt tālāk