Čuči, guli, mazo bērniņ, Šūpulīša dibenā; Nedeldē linu virves, Nemodini māmulīti.
Ar vārdu šūpulī, kas likts, Mums lemts ir mūžu nostaigāt. Par viņu nebūs jadzird slikts,
Tā sacīja meža māte, Pa siliņu tecēdama: Pūt, vējiņ, nelauz koku, Mans bērniņš šūpulī.
Lieldienās, kad saule lēca, Zvēri modāsm gailis rēca, Visi stāv un acis bola, Zaķis tetovē
Glabā Lieldienu sauli sirdī, Glabā Lieldienu prieku arvien, Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī, Lieldienu