Mums lemts ir mūžu nostaigāt

Ar vārdu šūpulī, kas likts,
Mums lemts ir mūžu nostaigāt.
Par viņu nebūs jadzird slikts,
Ja pratīsim ap sevi krāt
Mēs mīlestības siltos starus;
Un darbu krietni padarīt;
Tad mūsu vārds kā ozols zaros
Sev vienmēr varēs sauli vīt.

Čuči, guli, mazo bērniņ

Čuči, guli, mazo bērniņ, Šūpulīša dibenā; Nedeldē linu virves, Nemodini māmulīti.

Vārds šūpulī, kas likts

Ar vārdu šūpulī, kas likts, Mums lemts ir mūžu nostaigāt. Par viņu nebūs jadzird slikts, Ja pratīsim ap sevi krāt lasīt tālāk

Mans bērniņš šūpulī

Tā sacīja meža māte, Pa siliņu tecēdama: Pūt, vējiņ, nelauz koku, Mans bērniņš šūpulī.

Dienas lai nav jāpiemin

Tev gadu mija? Ko lai vēl? Tik daudz vēl skaista notiks, Bet lai nekad nav gadu žēl, kas mūžā nodzīvoti, lasīt tālāk