Augstu augstu debesīs

Augstu augstu debesīs
Divi putni lidinās
Pacel galvu paskaties
Tie no manis sveicieni !!!

Kas koka zaros čivina

Lai visi mazie putniņi Kas koka zaros čivina No rīta tevi modina Un mīļi, mīļi sveicina !!!

Vārdiņš ir šūpulī celts!

Jau saulīte ikdienas pastaigas sāk Un putni debesīs zīmēt pasauli nāk Šodien tik mīlīgi vasara pasauli sveic Jo daiļākais vārdiņš lasīt tālāk

Lai jums ļoti labi

Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie putni Katru rītu logā dzied lasīt tālāk

Sēž divi putniņi

Uz vadiem sēž divi putniņi. Uzpūš stiprs vējš, vadi saskaras, putniņi sabučojas. Pacelsim glāzes par vētrainu mīlestību!