Kā mazs pūpolzariņš, Kā mazs saules stariņš, Mirdzi saviem vecākiem!
Tik daudz Tev visa vēl priekšā, Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts, Ej, pasaulē
Ir dzīve tā ka kā katls kūpošs, Kur katrs kumosu sev rod, Tev bērni sagādā
Vecais zaķis acis bola, Sieva atkal sēž uz olām. Zaķu bērni apkārt lēkā Un aiz
Pirmā skolas diena klāt Skolā iet ir jāatsāk - Bērni priecīgi nu skraida Skolotājiem skūpstus