zeme

Justos pamests aizmirsts

Nāk Jaunais gads un jauna diena,
Zūd vecais prom kā saulē sniegs.
Lai zemes telpā nav neviena,
Kas justos pamests aizmirsts, lieks.

Svētkus gaidot zeme salta

San kā bites vēji liegi,
Viegli laižas mīksti sniegi.
Svētkus gaidot zeme salta,
Top kā kupena drīz balta.

Lai visiem acīs laime mirdz

Kad egļu zaros sveces degs
Un teiksmains sapnis zemi segs ,
Lai visiem acīs laime mirdz –
Un visu skumjo aizmirst sirds !

Šovakar zeme ar debesīm dzied

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,
Ar kuru droši caur puteņiem iet.

Nolaižas pār zemi miers

Svētvakarā, stundā klusā,
Nolaižas pār zemi miers.
Krēslā izgaist visas rūpes,
Sirdī iešūpojas prieks.