vainadziņš

Vainadziņš galviņā neturās

Puiši pēc meitenēm lūkojās,
Meičas pēc puišiem līgojās,
Vainadziņš galviņā neturās,
Jāņu naktī viss notiekās!

Es nopinu vainadziņu

Es nopinu vainadziņu,
Visādām lapiņām,
Ziedēj’ manis vainadziņis,
Visādiem ziediņiem

Es nopinu vainadziņu

Es nopinu vainadziņu
Visādām lapiņām,
Ziedēj` mans vainadziņš
Visādiem ziediņiem.