Vainadziņš galviņā neturās

Puiši pēc meitenēm lūkojās,
Meičas pēc puišiem līgojās,
Vainadziņš galviņā neturās,
Jāņu naktī viss notiekās!

Es nopinu vainadziņu

Es nopinu vainadziņu, Visādām lapiņām, Ziedēj’ manis vainadziņis, Visādiem ziediņiem

Es nopinu vainadziņu

Es nopinu vainadziņu Visādām lapiņām, Ziedēj` mans vainadziņš Visādiem ziediņiem.

Lasāt, meitas, Jāņu zāli

Jānīt`s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.

Jāņu nakti neguļat

Es jums saku, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļat. Kas gulēja Jāņu nakti, Mūžam vīra nedabūs.