upe

Jātur olas cieši saujā

Lecot iekšā upē straujā,
Jātur olas cieši saujā.
Upē dzīvo skaistas nāras,
Kas uz olām makten kāras!

Jo nevarēja izvēlēties

Ēzelītis bada nāvē nomiris guļ pie upes un siena kaudzes.
Viņš nomira, jo nevarēja izvēlēties ko vispirms – padzerties vai paēst.
Tad nu iedzersim par to lai mēs nebūtu ēzeļi.