saule

Vakarā saule riet

Kaut tālu esmu no Tevis,
Kad vakarā saule riet,
Ilgojos tikai pēc Tevis
Krēsla pār zemi kad iet!

Vēlam tev no visas sirds

Tukstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz.
Prieku, laimi, veselību
Vēlam tev no visas sirds.

Laimi ikdienas stāstā

Prieku kā saules glāstu
Ik rītu no jauna rast.
Laimi ikdienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast!