putns

No mīlestības spīd!

Tikai gadu šķirtnei pāri tikt
manu mazputniņ, cīrulīt!
Janvārī saule no citas puses –
no mīlestības spīd!

Klusi pačuksti vējam

Ja es tev būšu vajadzīga,
klusi pačuksti vējam.
Čuksts pārvērtīsies putnā,
pacelsies padebešos un atlidos pie manis…

Lepns putns

Ezis – lepns putns,
kamēr neiespersi – nelidos