Tikai gadu šķirtnei pāri tikt manu mazputniņ, cīrulīt! Janvārī saule no citas puses - no
Ja es tev būšu vajadzīga, klusi pačuksti vējam. Čuksts pārvērtīsies putnā, pacelsies padebešos un atlidos
Zoodārza sludinājums: STRAUSU nebiedēt BETONA grīda!
Esi brīva kā putns! Bet, ja esi brīva kā putns, nedirs citiem uz galvas!!
Es strauta ūdeni tev krūzē nesu, Cik dīvaini, ka sagadījās tā - Man pašai sudrablāse