dziesma

Zina tavas sirds dziesmu

Draugs ir kāds, kurš zina tavas sirds dziesmu un
spēj tev to atgādināt, kad esi aizmirsis vārdus.

Iemācies smieties

Iemācies smieties ar saules smiekliem,
Pelēkai dienai dziesmu liec klāt,
Izej tad dzīvi kā mūžību garu
Ozola galotnē izdziedāt. Lasīt tālāk

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam, Bet vai tāpēc jākļūst vecam? Ja ir sirdī dzīves prieks,
Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Saules zelta piebiruši Visi mazi pudurīši. Būt tādam saulainam Tavam dzīves gājumam!
Ja Tev dzīvē klājas grūti... tad pie velna visus sūti.. atceries uz brīdi mani.. pasmaidi..
Atļauj pieneņu pūkai dejot atļauj dvēseles asarai dzejot iemāci šodienai nesteigties beigties iemāci acu kaktiņam