Visu gadu dziesmas kraju

Visu gadu dziesmas kraju Ligo, Ligo,
Janu dienu gaididama…….,
Nu atnaca Janu diena……..,
Nu dziesminas jaizdzieda…..,
Dod Dievini kalna kapti……,
Ne no kalna lejina……….,
Dod Dievini otram doti…..,
Ne no otra mili lugti….,
Par gadskartu Janits naca…..,
Savus bernus apraudziti…..,
Vai tie eda,vai tiedzera…..,
Vai Janiti daudzinaja…..,
Gan tie eda,gan tie dzera…..,
Gan Janiti daudzinaja…..,
Vai tas visas jaunas meitas……,
Kas ligoja Janu nakti……..,
Vecas sievas mamulinas….,
Tas bij istas ligotajas….,
Visa laba Janu zale……,
Kas zied Janu vakarai….,
Visu pirms buldurjanis….,
Sarkanais abolinis….,
Kadu muzu laima lika….,
Tads bus Tev jadzivo…,
Tu nevari pari kapti….,
Par laiminas likuminu…,
Jauni puisi jaunas meitas…,
Janu nakti negulati…,
Tad ritai redzesieri….,
Ka saulite rotajasi…,
Noriet saule vakarai…,
Koku galus zeltidama….,
Par plavinu pariedama…,
Plavas dziesmu nodziedaju…,
Atcel vartus Jana mate…,
Nu nak Tavi Janu berni…,
Nu nak Tavi Janu berni…,
Janu zales kaisidami…,
Es savai Janu matei…,
Dosu puku vainadzinu….,
Lai tai auga labas govis…,
Ziedainami kajinami…,
Es savami Janu tevam …,
Liks ozola vainadzinu…,
Lai tam auga labi zirgi….,
Dizi resni ka ozoli…,
Sieru,sieru Janu mate
Tev jau govis Laidarai
Ja nedosi sieru esti
Paliks govis alavas……

Klāt Līgo vakars

Ir vasara, klāt Līgo vakars. Un tā kā jukušas zied naktsvijoles, Bet es kā apmaldījusies, pļavā starp ziediem, Lasu tās lasīt tālāk

Diktē noteikumus

Līgo nakts jau daudzus gadus, Diktē noteikumus savus: Alus kausus pilnus liet, Papardīti meklēt iet, Kurš tās ziedu atradīs, Mīlas lasīt tālāk

Skanīgu līgo

Ar skanīgu līgo Lai Jāņunakts zied. Lai uguns uz sauli Un vasaru iet.

Nāc nākdama, Jāņu diena

Nāc nākdama, Jāņu diena, Tev ir pulka gaidītāju: Govis gaida zaļu kroņu, Meitas skaistu līgošanu.