Visu gadu dziesmas kraju

Visu gadu dziesmas kraju Ligo, Ligo,
Janu dienu gaididama…….,
Nu atnaca Janu diena……..,
Nu dziesminas jaizdzieda…..,
Dod Dievini kalna kapti……,
Ne no kalna lejina……….,
Dod Dievini otram doti…..,
Ne no otra mili lugti….,
Par gadskartu Janits naca…..,
Savus bernus apraudziti…..,
Vai tie eda,vai tiedzera…..,
Vai Janiti daudzinaja…..,
Gan tie eda,gan tie dzera…..,
Gan Janiti daudzinaja…..,
Vai tas visas jaunas meitas……,
Kas ligoja Janu nakti……..,
Vecas sievas mamulinas….,
Tas bij istas ligotajas….,
Visa laba Janu zale……,
Kas zied Janu vakarai….,
Visu pirms buldurjanis….,
Sarkanais abolinis….,
Kadu muzu laima lika….,
Tads bus Tev jadzivo…,
Tu nevari pari kapti….,
Par laiminas likuminu…,
Jauni puisi jaunas meitas…,
Janu nakti negulati…,
Tad ritai redzesieri….,
Ka saulite rotajasi…,
Noriet saule vakarai…,
Koku galus zeltidama….,
Par plavinu pariedama…,
Plavas dziesmu nodziedaju…,
Atcel vartus Jana mate…,
Nu nak Tavi Janu berni…,
Nu nak Tavi Janu berni…,
Janu zales kaisidami…,
Es savai Janu matei…,
Dosu puku vainadzinu….,
Lai tai auga labas govis…,
Ziedainami kajinami…,
Es savami Janu tevam …,
Liks ozola vainadzinu…,
Lai tam auga labi zirgi….,
Dizi resni ka ozoli…,
Sieru,sieru Janu mate
Tev jau govis Laidarai
Ja nedosi sieru esti
Paliks govis alavas……

Iedzersim par to dienu!

Dievs teica: "Iedzersim par to dienu!", bet nepateica par kuru... Tāpēc dzersim katru dienu, lai nepalaistu garām īsto!

Nolēma radīt sievieti

Dievs nolēma radīt vīrietim sievieti... bet nebija no kā... tad Dievs ņēmis nedaudz spožu saules staru... visas ausmas burvīgās krāsās... lasīt tālāk

Veiksmi saldos papardgrēkos

Prieku, līksmi Līgo svētkos Veiksmi saldos papardgrēkos Tad vēl šasliks, uguns liesmas - Draugu pulkā līksmas dziesmas!

Reizi gadā atrast var

Lai visu uzplaukušo puķu melodijas Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu, Ko tikai reizi gadā atrast lasīt tālāk