diena

Tu kļūsi par gadu vecaks!

Uzmini nu, kāda būs tava dzimšanas dienas dāvana?
Mašīna? Celjojums uz Pariizi? Nee!
Tu kļūsi par gadu vecaks!
Daudz laimes!

Priecājies par pieredzi

Dzimšanas dienā esi mierīgs,
Visu labi pārdomā.
Neskumsti par gadiem,
Priecājies par pieredzi.

Katru dienu pa prieka brītiņam

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam,
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Tavs dzimšanas dienas rīts

Lai Tavs dzimšanas dienas rīts,
daudziem skaistiem sapņiem vīts.
lai šie sapņi piepildās,
lai dzīve Tev viss izdodas !!!