dēls

Satikt labu tēva dēlu!

Jaunā gadā Tevīm vēlu
satikt labu tēva dēlu!
Lai tas ņēmējs būtu gruntīgs
un lai izskats ar nav štruntīgs!

Tautu dēla acis dega

Kas spīdēja, kas vizēja
Papardīšu krūmiņā?
Tautu dēla acis dega
Uz meiteņu augumiņu.

Nu ap mani bites dūca

Es nopinu ganīdama
Debestiņu vainadziņu.
Nu ap mani bites dūca,
Nu ap mani tautu dēls.

Stipram mūsu zemes dēlam

Ko lai vārda dienā vēlam, stipram mūsu zemes dēlam?
P—i gaisā vienmēr staltu, autiņu ar šipiem kaltu,
Tad vēl tautu meitu baltu, ko cits nesauktu par mauku!

Mēs jums laimi vēlam

Šodien mēs jums laimi vēlam,
Pirmam jābūt ņipram dēlam !
Tālāk kā jums pašiem tīk
ja tie mazie neapnīk!!