Tautu dēla acis dega

Kas spīdēja, kas vizēja
Papardīšu krūmiņā?
Tautu dēla acis dega
Uz meiteņu augumiņu.

Vainadzīņu vijējiņu

Līgodama upe nasa zaļu zīda zīļu vainadziņu! Dziedādamas tautas veda Vainadzīņu vijējiņu! Līgo, Līgo!

Ķekatās padejot

Ķekatās padejot Līksmi, jautri; Uz tautām skatīties kautri, kautri!

Stipram mūsu zemes dēlam

Ko lai vārda dienā vēlam, stipram mūsu zemes dēlam? P---i gaisā vienmēr staltu, autiņu ar šipiem kaltu, Tad vēl tautu lasīt tālāk

Es novēlu Tev spirgtam būt

Dus Rīga paģirainā snaudā, Nav tautas laime tikai naudā! Es novēlu Tev spirgtam būt, Un šodien viesus ciemos lūgt!