acis

Raugos tavās acīs

kas ir vārdi…
kas ir mīlestība?
raugos tavās acīs
un zinu atbildes…

Bet es mīlu tikai tevi

Daudziem manas lupas smaidas,
Daudziem manas acis mirdz,
Bet es mīlu tikai tevi,
Tevim pieder mana sirds

Es gribeetu piedzimt

Ja es būtu asariņa,
Es gribeetu piedzimt tavās atstiņās,
Dzīvot uz tava vaidziņa,
Un mirt pie tavām lūpiņām!