Skolā iet man gribas

Dar man, tēvijs, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt,
Šuj man svārkus, māmuliņa,
Skolā iet(i) man gribas!
*
Pieloc, māsiņ, skolas somu
Bagātiem(i) gabaliem:
Vidū maizes riecientiņu,
Apkārt dziesmas, pasakas!
*
Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele,
Eji tur, kur Meža māte
Lakstīgalai dziesmas māc.
*
Man jāiet(i) skoliņā(i),
Gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā,
Īstā gara brīvībā.
*
Lielis tapšu, tad es būšu
Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņis,
Kara zirga jājējiņš.

Sveicu Tevi dienā šajā

Sveicu Tevi dienā šajā, Kas ir saukta vārdā Tavā, Ko Tev māte, tēvs ir devis, Tas ir skaists un tik lasīt tālāk

Kas tur nāk

Kas tur nāk pār laukiem, grāvjiem, Kam tāds kažoks balts un plats. Tas ir Jāņu tēvs zem grādiem, Nospriedis, ka lasīt tālāk

Torti cep vai maizes smērē

Vai sit bungas, pūt vai spēlē, Torti cep vai maizes smērē; Tik un tā jau visi zin - Rita vardadienu lasīt tālāk

Saukta tavā vārdā

Sveicam tevi dienā šajā, Kura saukta tavā vārdā, Kuru neatkarīgi no tevis Tēvs un māte tev ir devis.