Jāņu tēvs rūkdams nāca, Līgo, līgo alus kanna rociņā, Līgo Jāņu māte dancodama Līgo, līgo
Dar man, tēvijs, pastaliņas, Pērc man staltu cepurīt, Šuj man svārkus, māmuliņa, Skolā iet(i) man
Jaunā gadā Tevīm vēlu satikt labu tēva dēlu! Lai tas ņēmējs būtu gruntīgs un lai
Kas tur nāk pār laukiem droši, Kam tāds kažoks balts un plats? Tas ir Jāņa
Kas tur nāk pār laukiem, grāvjiem, Kam tāds kažoks balts un plats. Tas ir Jāņu