Un ilgojos pēc tā

Es atceros to vakaru…
Tavu seju…acis…
Glāstus, skūpstus…
Un ilgojos pēc tā…
Man par Tevi ir jādomā…
Ik mirkli,kad neesi klāt…
Grūti…
Bet ceru Tevi drīz atkal satikt…
Un sajust Tavus elpas vilcienus…
Tavus maigos glāstus..
Un Tevi…

Nāk cerību prieks!

Šim vakaram - spožākās zvaigznes, Šim vakaram - baltākais sniegs. Bet gaišāks par svecītēm eglē Lai sirdī nāk cerību prieks!

Atbalso mirklis un migla atnāk pār jūru

Atbalso mirklis un migla atnāk pār jūru, Iesākas vakars un zālē cikādes dzied, Es vēl šo dienu plaukstā sažņaugtu turu, lasīt tālāk

Rāmā vakarā bučiņa

Klusā, rāmā vakarā bučiņa iet pastaigā. Klusi zogas klāt pie Tevis! Un vai zini? Tā no manis. Bučas.....

Vakarā saule riet

Kaut tālu esmu no Tevis, Kad vakarā saule riet, Ilgojos tikai pēc Tevis Krēsla pār zemi kad iet!