Tā vienkārši un klusi

Kā vēlos iegrimt tavās acīs
kā vēlos tavā klēpī būt
tā vienkārši un klusi
ik dienas blakus just…

Via lielāku laimi maz vēlēties drīkst

Nez no kurienes uzradies tas - Klēpī ievēlies kamolīts mazs. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Tu tām ziedēt liec

Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec, Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz! Un par mazu gaismu pati tu lasīt tālāk

Pie tevis apstājas un sveic

Ar tevi dienas sarunājas, darbs padarītais tevi teic. kā dārgakmeņi gadi krājas, Pie tevis apstājas un sveic.

Viņas staro un smaržo arvien

Dienas vizot un līgojot gājušas - Tās kā buras gar krastmalu iet. Nu kā vēji pret rietu tās stājušas, Tikai lasīt tālāk