Atnāk dienas, Aiziet dienas Gadi vijas gredzenā Balti sniegi, Zelta sapņi Satin dzīvi kamolā.
Līgojam uz ezera, Jāņa dienas vakarā Izlīgojam zelta kroni, Ar visām papardēm.
Līgojam uz ezera, Jāņa dienas vakarā Izlīgojam zelta kroni, Ar visām papardēm.
Daudz vairāk par mantu un zeltu Spēj dāvāt cilvēka sirds, Lūk, tāpēc šīs rindas Tev
Vai laimei ticēt var, tā ir kā zelta graudiņš, ilgilgi meklēts, visu garu mūžu. Bet