Nāc nākdama, Jāņu diena

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tev ir pulka gaidītāju:
Govis gaida zaļu kroņu,
Meitas skaistu līgošanu.

Tā kā stalts ozoliņš

Lai aug mazais puisēniņš Tā kā stalts ozoliņš; Paaugsies, tad būs viņš Meitām siržu lauzējiņš.

Vainadziņš galviņā neturās

Puiši pēc meitenēm lūkojās, Meičas pēc puišiem līgojās, Vainadziņš galviņā neturās, Jāņu naktī viss notiekās!

Lasāt, meitas, Jāņu zāli

Jānīt`s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.

Jāņu nakti neguļat

Es jums saku, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļat. Kas gulēja Jāņu nakti, Mūžam vīra nedabūs.