Lai aug mazais puisēniņš Tā kā stalts ozoliņš; Paaugsies, tad būs viņš Meitām siržu lauzējiņš.
Puiši pēc meitenēm lūkojās, Meičas pēc puišiem līgojās, Vainadziņš galviņā neturās, Jāņu naktī viss notiekās!
Jānīt`s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.
Es jums saku, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļat. Kas gulēja Jāņu nakti, Mūžam vīra nedabūs.
Jānīts sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.