Visu gadu dziesmas krāju

Celiesi, brālīti,
Auniesi kājas,
Iesime Jānīti
Ielīgot!
*
Kopā, kopā,
Kaimiņu meitas!
Iesime Jānīti
Padaudzīnāt!
*
Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienas gaidīdamis;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.
*
Līgojam divi vien,
Neiet šurpu, neiet turpu,
Kad sanāca liela pulka,
Tad jel jauki atskanēja.
*
Līgo, Jānīti,
Kādi ziedi rudziem?
Pelēki ziediņi
Līgot līgo.
*
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis:
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēc jaunas meitas.

Nāc nākdama, Jāņu diena

Nāc nākdama, Jāņu diena, Tev ir pulka gaidītāju: Govis gaida zaļu kroņu, Meitas skaistu līgošanu.

Tā kā stalts ozoliņš

Lai aug mazais puisēniņš Tā kā stalts ozoliņš; Paaugsies, tad būs viņš Meitām siržu lauzējiņš.

Vainadziņš galviņā neturās

Puiši pēc meitenēm lūkojās, Meičas pēc puišiem līgojās, Vainadziņš galviņā neturās, Jāņu naktī viss notiekās!

Lasāt, meitas, Jāņu zāli

Jānīt`s sēd kalniņā, Mētelītis mugurā; Lasāt, meitas, Jāņu zāli, Dāviniet Jānītim.