Tā zied Jāņu naksniņā

Visas lauku puķes zied,
Papardīte vien nezied;
Tā zied Jāņu naksniņā,
Kad ļautiņi neredzēja.
*
Visas puķes noziedēj`šas,
Papardīte neziedēj`si;
Tā ziedēja Jāņu nakti,
Sudrabiņa ziediņiem.
*
Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied,
Tā ziedēja Jāņu nakti,
Zelta miglu miglodama.
*
Visas puķes vaiņagā,
Papardīte mežmalā –
Tā gaidīja meklētāja
Jāņu naktes vidiņā.

Visas puķes uzziedēja

Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.

Kā ziedēja papardīte

Kas gulēja Jāņu nakti, Tas ne velnam nederēja. Neredzēja Jāņu naktes, Kā ziedēja papardīte; * Kā ziedēja papardīte Zeltītiem ziediņiem; lasīt tālāk

Visa laba Jāņa zāle

Visa laba Jāņa zāle, Ko rauj Jāņa vakarā: Elkšņa lapa, dadža lapa, Cerā rauta papardīte.

Zelta miglu nomigloja

Kaut es būtu tik bagāta. Kā Jānītis šovakar: Papardīte Jāņu nakti Zelta miglu nomigloja.