Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt

Vij perēkli cīrulis no saules stariem,
Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt.
Ir zaķi sākuši pa novakariem
Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt.
Pa sīkām saknītēm, pa lauku kailu
Nāk Lieldienas un vēlas kūmās stāt
Tam priekam, kurš sēd šūpolēs kā gailis,
Tam priekam, kurš ir visu gadu krāts.
Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt,
Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.
Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz.
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal dāvāts tiek cerību rīts……..
Priecīgas Lieldienas….

Tas, kas nepieciešams

Lai katram tas, kas nepieciešams: sievietēm - olas, vīriešiem - zaķi, jaukiem zaķiem daudz kāposta!

Pāri laukiem zaķis cilpo

Pāri laukiem zaķis cilpo, Tā kā vējš gar ausīm svilpo! Nevaicāsim kur tas nesas, Ka tik nenes olas vecas!

Velk pelītes

Velk pelītes uz tavu migu kādu ļoti dārgu šmigu. Sastāv tā no zaķīšiem un no mīļiem sapnīšiem!

Lieldienas ir svētki jauki

Lieldienas ir svētki jauki, Apkārt rikšo zaķi tauki. Visi mājinieki strādā Un par raibām olām gādā.