Dodu olu bāliņami Par šūpuļu kārumiņu; Divas devu tautiešami Par augsto šūpošanu!
Ai odiņi, masalīši, Neēdiet šovasar: jau es gan šūpojos Visas trīs lieldieniņas.
Es ar savu bāleliņu Lieldienās šūpojos, Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot.
Pirmie putni mājup trauc. Tapēc galdā jāliek pauts. Dienā augstu šūpojies Un līdz rītam žūpojies.
Lieldienās šūpojies, Lieldienās priecājies Par pirmiem ziediņiem, Par raibām oliņām.