Mazs vēl jūras braucējiņš

Pagaidiet, lieli kungi,
Mazs vēl jūras braucējiņš.
Paies dienas, aizskries gadi,
Droši stūri turēs viņš.

Mans bērniņš šūpulī

Tā sacīja meža māte, Pa siliņu tecēdama: Pūt, vējiņ, nelauz koku, Mans bērniņš šūpulī.

Ja nebūtu … , es nezinātu

Ja nebūtu jūras, es nezinātu, kas ir plašums, Ja nebūtu debess, es nezinātu, kas ir zvaigznes, Ja nebūtu Tevis, es lasīt tālāk

Kā mīlu es Tevi

Nav saule tā mīlējusi jūru, nav jūra tā mīlējusi zemi, kā mīlu es Tevi...

Kas dzintara pilna arvien!

Lai vienmēr dvēsele tava Kā brīnumsvecīte zied, Lai ziedi, zvaigznes un sapņi Tur savākti vienuviet. Lai vienmēr ir radoša doma, lasīt tālāk