Mazs vēl jūras braucējiņš

Pagaidiet, lieli kungi,
Mazs vēl jūras braucējiņš.
Paies dienas, aizskries gadi,
Droši stūri turēs viņš.

Bez mīlestības nedzīvojiet

Bez mīlestības nedzīvojiet, Bez mīlestības viss ir mazs! Bez mīlestības dūmo krāsnis Un maizi negriež nazis ass. * /I. Ziedonis/

Nezinātu, kas ir plašums

Ja nebūtu jūras, es nezinātu, kas ir plašums. Ja nebūtu zvaigznes, es nezinātu, kas ir sapņi. Ja es nesatiktu tevi, lasīt tālāk

Es būšu tava cerība

Es gribu sēdēt ar tevi jūras krastā Ar tevi vērot kā karogs plīvo mastā Pierast pie neparastā Es būšu tava lasīt tālāk

Kad jūra sapņo

Vakarā, kad jūra sapņo un, kad saule zemē riet, manas domas klusi, klusi tālumā pie tevi iet!