Lellīti atstāja baznīcā

Lellīti aiznesa, “vārds” pārnesa;
Lellīti atstāja baznīcā,
“vārds” pārnesa sētiņā.

Elpa pēc elpas

Tā elpa pēc elpas, vārds pēc vārda, Telpa pēc telpas, pilda un ārda… Viss ir tik pilns un nav vairs lasīt tālāk

Mans bērniņš šūpulī

Tā sacīja meža māte, Pa siliņu tecēdama: Pūt, vējiņ, nelauz koku, Mans bērniņš šūpulī.

Elpa pēc elpas

Tā elpa pēc elpas, vārds pēc vārda, Telpu pēc telpas pilda un ārda. Viss ir tik pilns, ka nav vairs lasīt tālāk

Mīla ir 4 burti

Vārdam mīla ir 4 burti Bet cilvēks to burto visu mūžu.