Ir pie mātes tāds bērniņš

Ir pie Dieva tāds kociņš,
Kas zied zelta ziediņiem;
Ir pie mātes tāds bērniņš,
Kas klausīja viena vārda.

Aizskrien jaunība

Lai aizskrien jaunība, kā kāzinieku zvani, Cik baltas ābeles un egles sarmā zied. Vai skaisti bija tikai pavasari mani? Nē, lasīt tālāk

Mans bērniņš šūpulī

Tā sacīja meža māte, Pa siliņu tecēdama: Pūt, vējiņ, nelauz koku, Mans bērniņš šūpulī.

Lai atnes visu

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst Un tagadne kā zelta stariņš mirdz, Bet nākotne, lai atnes visu, It visu to, lasīt tālāk

Jums kopīgas dienas un nedienas

Nu Jūs ieburti viens otra gredzenā, dzīves zelta gredzenā slēgti. Nu Jums kopīgas dienas un nedienas, Pusnakts tumsa un saules lasīt tālāk