Laika jūdzes mēro

Skan pulkstenis un laika jūdzes mēro,
Ik katra sekunde nes tuvāk pusnaktij,
Sniedz roku, draugs,
Ļauj laimes vēlēt,
Kad Jaunais gads ar veco mij…

Smaidu, smaidu… Smaidu

Smaidu, smaidu... Smaidu par tevi un skumstu par tevi ... diena kā smilšu pulkstenis tecēja strauji ... atcerējos, domāju, sapņoju lasīt tālāk

Zilus neaizmirstulīšu ziedus

Zilus neaizmirstulīšu ziedus Upes viļņos kaisu es, Lai tie vārda dienā Tev Nemirstīgas laimes nes!

Laimi ar kaudzēm

Laimi ar kaudzēm, Prieku ar pūriem, nauda lai ienāk No visiem stūriem.

Zinu nāks diena

Es zinu nāks diena, kad laime tev savas rokas pretī sniegs, kad tava seja smaidīs, jo tavā sirdī būs mīlestība lasīt tālāk