Laika jūdzes mēro

Skan pulkstenis un laika jūdzes mēro,
Ik katra sekunde nes tuvāk pusnaktij,
Sniedz roku, draugs,
Ļauj laimes vēlēt,
Kad Jaunais gads ar veco mij…

Smaidu, smaidu… Smaidu

Smaidu, smaidu... Smaidu par tevi un skumstu par tevi ... diena kā smilšu pulkstenis tecēja strauji ... atcerējos, domāju, sapņoju lasīt tālāk

Via lielāku laimi maz vēlēties drīkst

Nez no kurienes uzradies tas - Klēpī ievēlies kamolīts mazs. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Zilus neaizmirstulīšu ziedus

Zilus neaizmirstulīšu ziedus Upes viļņos kaisu es, Lai tie vārda dienā Tev Nemirstīgas laimes nes!

Laimi ar kaudzēm

Laimi ar kaudzēm, Prieku ar pūriem, nauda lai ienāk No visiem stūriem.