Lai Jaungada dienas nāk

Vecā gadā rūpes un raizes,
Lai aizmirsties sāk.
Un pilnas ar prieku un laimi,
Lai Jaungada dienas nāk.

Noskaņa ir netverama

Tā noskaņa ir netverama, Ko decembris mums sirdī auž, Tā plūst no cilvēkiem un namiem, To piesnigušie meži pauž. Tā lasīt tālāk

Gads lai veiksmi dod

Jaunais gads lai veiksmi dod, jaunus darbus piepildot!

Kas vecajā meklēts

Lai Jaunajā gadā piepildās tas, Kas vecajā meklēts un neatrasts!

Ir atvilkusies ziema

No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!