Austošo Jaungadu sveiksim!

Pēdējās ardievas vecgadam teiksim,
Gaiši austošo Jaungadu sveiksim!

Gads lai veiksmi dod

Jaunais gads lai veiksmi dod, jaunus darbus piepildot!

Kas vecajā meklēts

Lai Jaunajā gadā piepildās tas, Kas vecajā meklēts un neatrasts!

Ir atvilkusies ziema

No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!

Pie dzīvām domām lai sildās

Jaunais gads mums atkal dos dienas - Diena pēc dienas ar darbu lai pildās, Kā ar medu piepildās šūnas. Cilvēks lasīt tālāk