Tavs vārds ir smuks, Tavs vārds ir jauks, Man prieks par to, Ka tevi (vārds)
Smaidi, šodien šī diena ir tava! Migla izgaist, kā mākonis balts! Smaidi, šodien šī diena
Lai meklē jaunus apvāršņus tavs skats, Lai tevī nepieviļas Jaunais gads!
Tavs draugs ir tavu vēlmju piepildījums. Viņš ir tavs tīrums, kuru tu apsēj ar mīlestību
Nu... ko... mīļā... stāvi skaties, ģērbies nost un esmu tavs. Tavs Dīvāns