Pateikt, kas palika nesacīts

Ak, ja varētu nomest no pleciem
gadus piecdesmit,
pieglausties atkal mātes plecam
un pateikt, kas palika nesacīts…
Ak, ja varētu nomest no pleciem
gājušos gadus kā mēteli,
droši vien, vēlētos atkal pa vecam,
uz dzimto pusi, lai nes mani svētelis.
Ak dienas, manas dieniņas jaukās,
aiz loga jau kļava kailot sāk..
cik ātri pil dienas no mūža trauka
un pirmās salnas nāk..
Ak, ja varētu!…Vai tas ir žēlums,
kas dzērvju atvadu kliedzienā skan,
vai arī šai rudens naktī vēlu
jaunība sveicienus sūta man.
Tālu, tālu caur sirmajiem siliem, kur šaura taciņa iet-
spīd zarā kā asara rasas piliens –
tur manas jaunības vizbules zied…

Došu ziedu vainadziņu

Es savai Jāņa mātei Došu ziedu vainadziņu, Lai tai aug labas govis Ziedainām kājiņām.

Tēvs rūkdams nāca

Jāņu tēvs rūkdams nāca, Līgo, līgo alus kanna rociņā, Līgo Jāņu māte dancodama Līgo, līgo ar to siera telēķīti. Līgo

Dāvājam ziedus

Sievietēm mātēm, sievietēm - sievām, meitenēm seksīgām, pusaudzēm tievām, naciķu liegti, mēs spītējot biedam, dāvājam ziedus vēl skaistākam ziedam!

Dod laimes atslēdziņu

Nelaid garām Laimes māti Vecā gada vakarā. Lai dod laimes atslēdziņu, Saujām zeltu, sudrabiņu.