Nelīst lietus, nelīst lietus, Šodien lietus nevajaga, šodien lietus nevajag. Salīs manas Jāņu zāles, Salīs
Līst lietus un asaras dvēselē plaisā. Un sāpes kā urgas sirdsdziļumos raisās. Kā gribas man
Nelīst`, lietus, nelīst`, lietus (līgo! līgo) Šodien lietus nevajaga (līgo!) - Salīs manas Jāņu zāles,
Lai notiek tā, kā vēlas Tava sirds, Lai atspīd saule tad, kad lietus līst, Lai
Tikai vienu zeltainu smaidu paņem plaukstā un pasaulei dod, Tikai vienu pūkainu domu savā skarbajā