Liesmo dvēselē mežvīna prieks

Vēl jau septembris smaržīgas rozes
Tavās rokās reibinot liek,
Vēl jau svešas
Tev asteru skumjas, liesmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra, Kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
Kurā vasara nenoriet!

Izej rītausmā agri

Izej rītausmā agri, Ja tev daudz vēl ko pasaulei sniegt. Parādi - ieva un ķezbere ziedlaimē zied. Parādi - debesis lasīt tālāk

Lai jums ļoti labi

Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie putni Katru rītu logā dzied lasīt tālāk

Tu tām ziedēt liec

Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec, Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz! Un par mazu gaismu pati tu lasīt tālāk

Skaties gadu kalnā

Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna, Bet acīs jaunība vel zied.