Glabā Lieldienu sauli sirdī, Glabā Lieldienu prieku arvien, Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī, Lieldienu
Sirds no maziem spožiem mirkļiem pārtop krāsu melodijā, pasniedz roku dzīves priekam, kas vēl būs
Lai laimes daudz, Lai bēdas steidzas garām, Lai sirds ik dienu Prieku atrast prot!
Visskaistākā laikam ir ziema, Kad uzsnidzis sidrabains sniegs, Visskaistākā laikam ir diena, Kad Tevi neatstāj
Lai saule Tev smaida, Lai gavilē prieks, Lai paliek no manis Mazs atmiņu prieks!